Beginpagina > Steenbok

Steenbok horoscoop 2016

Steenbok sterrenbeeld De steenbok jaarhoroscoop 2016 laat een dynamisch beeld zien, waarbij verschillende gebeurtenissen elkaar in een snel tempo kunnen afwisselen, maar waarbij er ook langere perioden van rust en stabiliteit aanbreken. De grootste sprong en verandering die wordt doorgemaakt, zal zich voordoen op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling. De gezondheid verdient de nodige aandacht en op het gebied van liefde en relaties geldt dat er zich wat strubbelingen kunnen voordoen. Hoe dat afloopt, is afhankelijk van hoe de steenbok zich opstelt. Met de financiën zit het goed en de carrière laat een pad van ups en downs zien.

Liefde en relaties

In de eerste helft van het jaar 2016 kunnen zich er op het gebied van de liefde volgens de jaarhoroscoop strubbelingen voordoen, maar dat wordt vooral veroorzaakt door onbegrip en jaloezie. Door bewustwording kan dit proces tijdig doorbroken worden en breken en in de zomer weer leukere tijden aan. Nieuwe vriendschappen blijven uit, maar de bestaande banden wordt dit jaar sterk aangehaald. Single steenbokken kunnen zich verheugen op de liefde, maar moeten daar wel enig geduld voor opbrengen.

Financiën

De spaarzaamheid van de steenbok komt volgens de jaarhoroscoop 2016 goed van pas, want er komen een aantal kleinere uitgaven aan, die bij elkaar opgeteld een grote uitgave vormen. Dat slaat eerst een gat in de spaarrekening, maar wordt door dezelfde spaarzaamheid van de steenbok al snel weer aangevuld. Er zullen zich over het algemeen geen grote verrassingen voordoen op financieel vlak, zodat het wat dat betreft van een redelijk rustig en stabiel jaar gesproken kan worden.

Carrière

De steenbok jaarhoroscoop 2016 laat voor wat betreft de loopbaan afwisselend ups en downs zien. Het is dit jaar belangrijk dat de focus gericht wordt op afzonderlijke taken zonder dat te veel projecten door elkaar gaan lopen. Dat is normaal geen probleem voor de steenbok, maar in 2016 lijken de kaarten anders te liggen. Daar kan dan ook voor gewaakt worden door extra alert te zijn en de organisatie goed in de gaten te houden. Blijf ook open staan voor de mening van anderen of de mening nu van bovenaf of onderaf wordt gegeven.

Gezondheid

Stress is volgens de jaarhoroscoop 2016 voor de steenbok een factor die invloed kan hebben op de gezondheid. In stressvolle tijden, waarbij er niet naar het eigen lichaam wordt geluisterd en emoties worden onderdrukt, is dat voor de steenbokken merkbaar aan problemen met de maag. Gezond eten wordt altijd aangeraden, maar dit jaar is het aan te raden om wat extra op de ijzerinname te letten. Vooral als vermoeide gevoelens de kop opsteken.

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in 2016 volgens de jaarhoroscoop van de steenbok en dan met name op het vlak van zelfbeheersing. In het verleden is de omgeving vaak het mikpunt geweest van hoon en spot doordat niet over de consequenties van de woorden werd nagedacht. Op dit vlak zal de zelfbeheersing zich ontwikkelen door de neiging om spottende opmerkingen te maken te onderdrukken. Het zal zelfs de omgeving opvallen.

Vertel ons wat je van je horoscoop vindt..
Persoonlijke en uitgebreide jaarhoroscoop 2017!